Lederutvikling

En tydelig og trygg leder ser de ansattes sterke sider og gode evner

Lar medarbeiderne få utfordringer å strekke seg etter.
Er fleksibel og raus.
Det blir det et godt miljø av – og lavt sykefravær.

Hva er det som gjør deg til den lederen du er?
Hva styrker deg som leder?
Hva hindrer deg i ditt lederskap?

Alle har vi en baggasje og skyggesider som hindrer oss i å ta ut det fulle potensialet. Ved å jobbe med det som hindrer deg, kan du bli kjent med deg og dine behov, dine relasjonsmønstre, og bli bevisst din psykiske grunnstruktur, slik at du kan bli i stand til å erkjenne dem i ditt daglige liv – jobb og privat.

Hvor viktig er det for deg å få løst opp i konflikter – jobb og privat?
Medarbeidere og team som har arbeidsglede og engasjement har ofte bedre arbeidsmiljø og lagånd.

Vår tilnærming til ledelse- og medarbeiderutvikling baserer seg på solide teori- og metodeverktøy.

Vi skreddersyr våre utviklingsprosjekter til kundenes behov – enten du representerer en bedrift, eller deg selv og din karriere.

Sparring / LederCoaching
For oss er det helt sentralt at Ledercoaching skal bidra til en målrettet endring, der vi som coacher støtter din prosess med å tydeliggjøre retning, sette ord på nåsituasjonen og utforske muligheter for å nå viktige mål og støtte deg med dine valg. Coaching skal alltid underbygge virksomhetens overordnede mål, verdier og strategi og ta utgangspunkt i de konkrete utfordringene som lederen møter i sin hverdag.