Teamutvikling

Velfungerende team og lederteam er en betingelse for suksess!

Det eneste vi vet om fremtiden er at den kommer med endringer og at det er virksomhetene som tilpasser seg best som overlever.
Hvor bevisst er din bedrift?
Stiller du spørsmål ved alt dere gjør og sørger for at din bedrift hele tiden fortsetter turen mot et mål langt der fremme.

Vi tar alltid utgangspunkt i det grunnleggende spørsmålet:
Hva er teamets oppgaver – hva skal de produsere? Vi analyserer og tilpasser mål og ambisjoner på den ene siden med struktur og kompetansesammensetning på den annen. Dette mener vi er grunnleggende for ethvert arbeid med teamoptimalisering.

Vårt neste spørsmål er teamets grad av enighet rundt teamets egen arbeidsmåte og teammedlemmenes grunnleggende forståelse av virksomhetens verdikjeder, grensesnitt, prioriteringer og standarder. Videre avklares grad av enighet rundt virksomhetens kortsiktige og langsiktige mål og strategiske veivalg.

Vi arbeider også direkte med teamets kultur; den grunnleggende trygghet og åpenhet, kommunikasjon i teamet, holdninger og verdier.

Hvordan opplever du medarbeidere, lederskapet eller organisasjonens kultur?
Ønsker du hjelp til å løse opp i en vanskelig situasjon eller konflikt?

God ledelse er å få helt ordinære mennesker til å prestere ekstraordinære resultater.
Coaching er å få helt ordinære mennesker til å prestere ekstraordinære resultater som ledere.

Undersøkelser viser at det er sammenheng mellom velfungerende ledere, team og resultater på  bunnlinjen og anvendelse av coaching som utviklingsmetode.