Lederskapet

Ønsker din virksomhet å legge til rette for leder- og medarbeiderutvikling?

Har du erfart at det å lede under press ikke nødvendigvis handler om organisasjonskart eller å benytte lederteorier?
Det handler om deg, lederen.
Hvem er jeg nå?
Klarer jeg å lede medarbeiderne mine på riktig måte?
Klarer jeg å by på selve lederskapet?

LederCoaching / Sparring er ditt frirom, hvor du uformelt kan ta opp dagligdagse utfordringer og samtidig få både motspill og veiledning gjennom en positiv, coachende og utviklende dialog.

Gjennom sparringen kan du få satt fokus på å øke den ledelsesmessige kreativiteten, skape rom for forstyrrende tanker og dermed få fornyet fokus.
Det er her du uformelt, kan teste nye ideer og tanker.

En coachingprosess handler mye om å utvikle mestring og trygghet i seg selv. Det kan handle om egne valg og avgjørelser, trygghet i lederrollen og en følelse av at du “står støtt” uansett hva som oppstår rundt deg. Det handler også om å mestre stress og overkomme prestasjonsangst – eller å takle balansen mellom jobb og privatliv slik at du tar ut det beste i deg selv på begge arenaer.

Vår oppgave er å gi støtte i prosessen med å finne dine ressurser – og avdekke, utvikle og utnytte ditt fulle potensiale.

En forutsetning for å lykkes med utvikling av ledergrupper og team er at både lederen og gruppen/teamet ønsker utvikling. Vi legger derfor vekt på å få en god forankring.
I virksomheter der motivasjon og arbeidsglede er høyt prioritert er de ansatte engasjerte og trives godt.

Hvem er dine beste medarbeidere?
Hvordan kan du utvikle og beholde dine beste medarbeidere?
Har din virksomhet medarbeidere som er sykemeldt eller er i permisjon og som du ønsker å få tilbake i arbeid?
Er dette og lignende spørsmål du som leder møter i den hektiske hverdagen?

Vi bistår ledere og medarbeidere som går inn i nye roller, tar nye oppgaver, justerer sine arbeidsmåter osv. Det er viktig at den enkelte leder/medarbeider får ta ut ressursene sine på en positiv måte for seg selv og for arbeidsplassen sin. Vi fokuserer mer på ressurser og resultater enn problemer og hindringer.

I alt prosessarbeid legger vi vekt på å holde et konsentrert fokus på det som skjer. Samtidig er det avgjørende å fange opp forskjelligheter, å kunne holde dedikert oppmerksomhet på flere personer og tema samtidig og gjøre intervensjoner av forskjellig art.

God ledelse er en forutsetning for at virksomheten skal nå sine mål