Jobb & Karriere

Har du behov for en KarriereEndring ?

Bedrifter og mennesker lever i en verden av omstillinger og bevegelser.

Er du arbeidssøkende eller ønsker å skifte jobb?
Står du overfor vanskelige valg eller har behov for å skifte karriere?
Trenger du bistand og støtte til å tenke jobbmuligheter og nye yrkesutfordringer? 

Kartlegging av dine mål
 Karrieremål/Drømmer

● Dine kompetanseområder
● Frivillig eller ufrivillig jobbskifte
● Styrking av selvbildet og utviklingsområder

Gjennomgang av CV og personprofil
● Veiledning og tips for å skrive en god og målrettet CV
● Forberedelse til jobbintervju/Intervjutrening
● Personlig fremtreden
● Kommunikasjonstrening

Handlingsplan
– Veien videre for å lykkes med å nå dine karrieremål

– Hvilke stillinger og bransjer som kan passe deg

Karriereoppfølging av sykemeldte
En profesjonell samtalepartner tidlig i sykemeldingsperioden kan bidra til at den sykemeldte kommer raskere tilbake i arbeid.
Erfaring viser at – Jo tidligere støtte og bistand, jo større er muligheten for å unngå et lengre fravær.