Terapi & Coaching

Hvordan kan du komme ut med hele deg og ta ut ditt potensiale?

Har du et faglig, stort ansvar – gjerne et lederansvar som krever arbeidsinnsats utover ordinær arbeidstid?
Hvem blir du i relasjon med andre?
Har du frykt for ikke å yte maksimalt på jobben?
Orker du mindre enn før, og oppgaver du raskt løste tidligere er blitt en tids- og energislukker?
Føler du deg frisk, men sliten?
Opplever du det å være sosial etter arbeidstid, er mer som en belastning enn mulighet?
Privatlivet kommer på andre plass?
Hvordan kan du få mer forståelse og empati for deg selv og andre?

Når du lytter til din indre stemme, er bevisst dine tanker og følelser, er trygg og har god selvtillit, skaper du mer likevekt i hverdagen, både jobb og privat. For noen kan det være utfordrende og for andre kan det være enkle grep. Det handler om å styrke de sunne strukturene i deg selv.

Jeg møter ofte ledere med en indre drivkraft og resultatfokus, men som glemmer å lytte til seg selv. Når du forstår hva som stopper deg fysisk og mentalt, kan du fjerne hindringene og finne bedre balanse i hverdagen – både jobb og privat.

Coaching er en målrettet, løsningsorientert og lærende prosess for enkeltpersoner og grupper, som ønsker å utnytte eget potensial bedre. Hensikten er at klienten skal utvikle og nå sitt potensial og sine mål eller at klienten skal utvikle sin EQ-kompetanse for å bli flinkere til å lede seg selv, lede andre og utvikle sunne relasjoner.

Gjennom coaching tar du ansvar for egen utvikling og egen resultatoppnåelse, enten det er på det personlige eller det profesjonelle planet. Din personlige prosess, som tar utgangspunkt i hvor du er nå og hva du vil.

Undersøkelser viser at i de selskapene som benytter coaching, får de ansatte økt selvtillit og gjør en bedre jobb. Coaching er et utmerket virkemiddel for å skape motiverte og effektive ledere – og får ofte beholde dem lenger.