Organisasjonsutvikling

Endring & Omstilling

I alle sammenhenger skjer forandringer og omstilling raskere enn vi klarer å følge med, både privat og på jobben.  Derfor er det viktig å skape endringsdyktige medarbeidere og hjelpe både oss selv og våre medarbeidere til å se på endringer og omstillinger som en naturlig del av livet.

Lavere sykefravær og økt effektivitet, kvalitet og service er gevinstene av å  investere i det mellom-menneskelige arbeidsmiljøet.

I tider med høye krav og nye målsettinger, er endring og omstilling en viktig del av virksomheten.  Problemer kan dukke opp og skjulte dynamikker i organisasjonen påvirker samspillet og utviklingen av medarbeiderne. Dårlige prosesser kan gå ut over arbeidsmilljøet, bedriftens omdømme, sykefravær og uønsket turnover. Få bygget en effektiv og velfungerende virksomhet, der ledere evner å utløse potensialet i organisasjonen.

Det å håndtere ansattes vanskeligheter, enten de skyldes private problemer eller noe på arbeidsplassen, kan være utfordrende og tidkrevende for en leder med mange jern i ilden.

Vi bidrar gjerne til å bygge et robust forandringsfundament og en endringsvillig organisasjonskultur hvor tilpasningsdyktige ansatte med endringskompetanse har vilje og evne til å takle uforutsigbarhet og raske skifter i en verden med store utfordringer for ledere og medarbeidere.

Vi samtaler om problemstillingen og setter sammen opp en handlingsplan som kan inneholde alt fra bedriftbesøk, motivasjonsseminarer eller  en-til-en samtaler.